Chemikos

tworzymy karty charakterystyki

przygotowujemy
treść etykiet
zgodnie z CLP

doradzamy
z zakresu
przepisów
REACH i CLP

O Firmie

Nasza firma powstała po to, by pomóc Państwu spełnić wszelkie wymagania prawne z zakresu REACH i CLP. Rozporządzenia te oraz inne przepisy krajowe i unijne mają na celu zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska, dlatego obecnie kładzie się na nie ogromny nacisk.

Usługi, jakie świadczymy są doskonałym rozwiązaniem problemów, jakie mogą Państwo napotkać podczas swojej działalności.

Specjalizujemy się w tworzeniu kart charakterystyki substancji i mieszanin zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego, przygotowujemy treść etykiet na opakowania jednostkowe oraz doradzamy z zakresu przepisów REACH i CLP.

Doświadczenie i wiedza, którymi dysponujemy są wynikiem działalności prowadzonej na rzecz producentów, importerów, dystrybutorów oraz dalszych użytkowników. Fakt ten pozwala nam doskonale zrozumieć problemy Klientów nie tylko ze strony teoretycznej, ale przede wszystkim ze strony praktycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.