Chemikos

tworzymy karty charakterystyki

przygotowujemy
treść etykiet
zgodnie z CLP

doradzamy
z zakresu
przepisów
REACH i CLP

Chemikos

Chemikos

Specjalizujemy się w tworzeniu kart charakterystyki substancji i mieszanin zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego, przygotowujemy treść etykiet na opakowania jednostkowe oraz doradzamy z zakresu przepisów REACH i CLP.

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki

Karta charakterystyki (ang. Safety Data Sheet - SDS) jest narzędziem przekazywania kolejnym użytkownikom informacji o substancjach i mieszaninach, jest integralną częścią systemu REACH.

Etykiety CLP

Etykiety

Etykieta jest narzędziem, które ma ostrzec użytkownika o zagrożeniach oraz sposobie bezpiecznego stosowania produktu. Zgodnie z rozporządzeniem CLP etykieta wprowadzana na terytorium Polski musi być sporządzona w języku polskim.